ถ้าก้าวไปข้างหน้า แต่ต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลัง คุณจะเลือกอะไร?

มีนาคม 2563