ธุรกิจกิจห้าดาวภาคอีสานจัดกิจกรรมเปิดร้านใหม่ Five star สาขา.สถานีบริการน้ำมันปตท.เชียงยืน-ยางตลาด อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

กันยายน 2562

ในวันที่ 5 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานได้จัดกิจกรรมเปิดร้านใหม่ FIVE STAR สาขา สถานีบริการน้ำมัน ปตท.เชียงยืน-ยางตลาด อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากคุณกัญมณ มนเทียร ผู้ช่วยกรรมผู้จัดการธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการร้านห้าดาว ณ จุดขาย พร้อมด้วยทีมงาน คุณอาทิตย์ ทองปุ่ย ผจก.ฝ่ายปฎิบัติการขายธุรกิจห้าดาวอีสาน เขต 1, คุณศิริศักดิ์ ผ่านชมพู ผจก.ฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจร้านอาหารภาคอีสาน ,คุณโสลญาดา วุฒินันทาการ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรมภาคอีสาน และ นายธนาวุฒิ. แสงมาลา พนักงานขายอาวุโส เขต.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม.