ธุรกิจห้าดาวปันน้ำใจร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

กันยายน 2562

ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานร่วมบริจาคน้ำดื่มสะอาดแบรนด์ห้าดาวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ จ.ยโสธร-อุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ประสบภัยในครั้งนี้มากกว่า 1,500 หลังคาเรือน.