ธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน จัดกิจกรรมเปิดตัวร้าน Five Star สาขาสถานีบริการน้ำมัน ปตท.รัตนบุรี2 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

พฤษภาคม 2562

ในวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ ร้าน FIVE STAR สาขาสถานีบริการน้ำมันปตท.รัตนบุรี2 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นจุดขายรูปแบบร้าน มีสินค้าหลากหลายพร้อมพื้นที่นั่งรับประทาน เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่มาใช้ริการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกัญมน มณเฑียร ผู้ช่วยกรรมผู้จัดการธุรกิจห้าดาว(ภาคอีสาน) ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ โดยมีคุณวิศรุษ ญาณปรีชาชาญ ผจก.ฝ่ายปฎิบัติการขาย อีสาน เขต2,คุณโสลญาดา วุฒินันทาการ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม (ภาคอีสาน) ,คุณนายพิชัย นัยเนตร พนักงานขายเขต จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยทีมงานร่วมกิจกรรม.

ทำเลที่ตั้งจุดขายอยู่บริเวณ ทางเข้า – ออก ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

“อย่าลืมแวะซื้อห้าดาวก่อนกลับบ้านนะค่ะ”