ธุรกิจห้าดาวศูนย์สนามบินน้ำเปิดร้าน FIVE STAR สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์สนามบินน้ำเปิดร้าน FIVE STAR สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ โดยคุณ สุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสพลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือคุณสันติ วิทยาพิภพสกุลผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการด้านบัญชีการเงิน Share Service Center ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับคุณอุไรรัตน์ ปุญญวัฒน์โสภณ เจ้าของธุรกิจแฟรชไชส์ โดยในงานได้มีการกัดกิจกรรมโปรโมชั่นไก่จ๊อ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิญชวนชิมไก่ป็อปและในร้านมีสินค้าหลากหลาย ให้ลูกค้า ณ โรงพยาสมเด็จบาลพระปิ่นเกล้าได้เลือกทาน