ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย ร้าน Five Star ปตท.ป่าก่อดำ อ.เมือง จ.เชียงราย

มกราคม 2563

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star สาขา ปตท.ป่าก่อดำ อ.เมือง จ.เชียงราย ในงานได้รับเกียรติจาก คุณนรินทร สุนิลหงษ์ รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป กิจการห้าดาว ภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยคุณมงคล ธรรมม กาศผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ กิจการห้าดาว ภาคเหนือ 1.3 ร่วมมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แก่เถ้าแก่ร้าน Five Star สาขาใหม่