ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star สาขาศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มกราคม 2563

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star สาขาศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณนรินทร สุนิงหงษ์ รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย คุณธนุกิจ มณเทียร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขาย ภาคเหนือ 1.1 คุณอธิวัฒน์ อธิชาตวิวัฒน์ ผู้จัดการแผนก ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมทีมงานขาย จัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ