ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยสู่ชาวเชียงใหม่

กุมภาพันธ์ 2563

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยสู่ชาวเชียงใหม่ งานวันเด็ก ปี 2563คุณสุกัญญา กาจารี ผู้จัดการฝ่ายสถิติและข้อมูล พร้อมด้วย คุณภัทรนันท์ บุญมาตย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานห้าดาว

เชียงใหม่ และ คุณธนุกิจ มนเทียร ผู้จัดการฝ่ายขาย ซีพีเอฟ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ร่วมมอบของขวัญและผลิตภัณฑ์อาหารจากห้าดาว สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาล ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่