ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานนท์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย ร้าน FIVESTAR สาขา เมเจอร์นนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กันยายน 2562

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานท์ จัดกิจกรรมเปิดตัวร้าน Five Star  สาขา เมเจอร์นนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นำทีมโดยคุณจิรพงศ์ ดำรงบุล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์ติวานนท์ คุณอนุรักษ์ ทองเกษม ผู้จัดการแผนกขายศูนย์ติวานนท์ คุณสามารถ  คำเจริญ ผู้จัดการแผนกขายศูนย์ติวานนท์ และคุณวัฒนา บุตรสอง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมศูนย์ติวานนท์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อประชาสัมพันธ์จุดขาย และสร้างการรับรู้แก่ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่เถ้าแก่แฟรนไชส์ ตลอดจนร่วมส่งมอบความสุขและความอร่อยแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ