ธุรกิจห้าดาว สนับสนุนผลิตภัณฑ์และสิ่งของช่วยเหลืองานดับไฟป่าและหมอกควัน จ.เชียงใหม่

เมษายน 2562

ธุรกิจห้าดาว นำโดย คุณสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส คุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบ หน้ากากอนามัย N95 และผลิตภัณฑ์ห้าดาวมูลค่ากว่า 30,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุน ดับไฟป่าและหมอกควัน ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมี ท่านคมสันต์ สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา จาก ม.เชียงใหม่ อธิบายนวัตกรรมป้องกันหมอกควัน