ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว Five Star Shop สาขา รพ.พะเยา จ.พะเยา

มีนาคม 2563

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวใหม่  Five Star Shop

สาขา รพ.พะเยา จ.พะเยา ตั้งอยู่ หน้าตึก 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ในงานได้รับเกียรติจาก คุณนรินทร สุนิลหงษ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป

กิจการห้าดาว ภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย คุณมงคล ธรรมมากาศ ผจก.ฝ่ายขาย

พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่เถ้าแก่รายใหม่

 

คุณวิศรุษ ญานปรีชาชาญ ผจก.ฝ่ายร้านอาหารและเครื่องดื่ม ภาคเหนือ 1

ร่วมแสดงความยินดี

บริการ Five Star Delivery ครับ

“อย่าลืมมาอุดหนุนกัน นะครับ”