ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา บ้านวังสารภี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา บ้านวังสารภี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

          ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา บ้านวังสารภี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีคุณวีระศักดิ์ ปิยะพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายศูนย์สนามบินน้ำ นำทีมงานทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จุดขาย พร้อมด้วยคุณปรเมษฐ์ ยิ้มละมัย ผู้จัดการแผนกขายสนามบินน้ำ3 และคุณฉลอง ชัยมงคล พนักงานขายอาวุโส เขตสนามบินน้ำ 3.3 ร่วมทีมทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์จุดขาย สร้างขวัญกำลังใจให้กับเถ้าแก่แฟรนไชส์ และส่งความสุขมอบความอร่อยแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ


ภาพบรรยากาศบริเวณจุดขาย