ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา 7-11 แยกกระทุ่มแบน ต.กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา 7-11 แยกกระทุ่มแบน ต.กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562

          ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา 7-11 แยกกระทุ่มแบน ต.กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นำทีมโดยคุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์สนามบินน้ำ พร้อมด้วยคุณชีวัธนัย ศรีเงินงาม ผู้จัดการแผนกขายสนามบินน้ำ2 คุณปรเมษฐ์ ยิ้มละมัย พนักงานขายเขตสนามบินน้ำ 2.1 และคุณจิระเดช อุดม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการขายศูนย์สนามบินน้ำ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อประชาสัมพันธ์จุดขาย และสร้างการรับรู้แก่ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่เถ้าแก่แฟรนไชส์ ตลอดจนร่วมส่งมอบความสุขและความอร่อยแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

ภาพบรรยากาศบริเวณจุดขาย