ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขาตลาดคลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขาตลาดคลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562

          ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขาตลาดคลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีคุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์สนามบินน้ำ นำทีมจัดกิจกรรมเปิดจุดขาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เถ้าแก่แฟรนไชส์รายใหม่ ร่วมกับทีมงาน ได้แก่ คุณปรเมษฐ์ ยิ้มละมัย ผู้จัดการแผนกขายสนามบินน้ำ3 และคุณจิระเดช อุดม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมศูนย์สนามบินน้ำ ร่วมส่งมอบความสุขความอร่อย แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่จุดขายภาพบรรยากาศที่จุดขาย