ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางใหญ่ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขาตลาดคุ้มทรัพย์ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

          ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางใหญ่ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขาตลาดคุ้มทรัพย์ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นำทีมโดยคุณธวัชชัย จิตรแก้ว ผู้จัดการทั่วไปศูนย์บางใหญ่ คุณรุ่งโรจน์ ปานทอง ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์บางใหญ่ และคุณกิตติภพ ศรีคันธะ ผู้จัดการแผนกขายบางใหญ่2 ซึ่งเปิดให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็น Top Product ภายใต้แบรนด์ห้าดาวที่หลากหลายความอร่อย เพื่อให้บริการลูกค้าชาวตลาดคุ้มทรัพย์และพื้นที่ใกล้เคียงได้มาใช้บริการ

          คุณรุ่งโรจน์ ปานทอง ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์บางใหญ่ และคุณกิตติภพ ศรีคันธะ ผู้จัดการแผนกขายบางใหญ่2 ร่วมส่งความสุขมอบความอร่อยให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

ภาพบรรยากาศบริเวณซุ้มขาย