ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

         ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภายใต้การนำทีมโดยคุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์สนามบินน้ำ พร้อมด้วยคุณชีวัธนัย ศรีเงินงาม ผู้จัดการแผนกขายสนามบินน้ำ1 และคุณจิระเดช อุดม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรมศูนย์สนามบินน้ำ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจุดขายเปิดใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จุดขาย สร้างการรับรู้แก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการ รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เถ้าแก่แฟรนไชส์ใหม่ ตลอดจนร่วมส่งความสุขมอบความอร่อยแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่จุดขาย

คุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์สนามบินน้ำ ร่วมส่งความสุขมอบความอร่อยแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

บรรยากาศบริเวณจุดขาย