ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

         ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภายใต้การนำทีมโดยคุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์สนามบินน้ำ พร้อมด้วยคุณชีวัธนัย ศรีเงินงาม ผู้จัดการแผนกขายสนามบินน้ำ1 และคุณจิระเดช อุดม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรมศูนย์สนามบินน้ำ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจุดขายเปิดใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จุดขาย สร้างการรับรู้แก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการ รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เถ้าแก่แฟรนไชส์ใหม่ ตลอดจนร่วมส่งความสุขมอบความอร่อยแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่จุดขาย

คุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์สนามบินน้ำ ร่วมส่งความสุขมอบความอร่อยแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

บรรยากาศบริเวณจุดขาย