ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา 7-11 ตลาดคุณนาย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร


ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา 7-11 ตลาดคุณนาย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

          ธุรกิจห้าดาว ศูนย์สนามบินน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา 7-11 ตลาดคุณนาย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีคุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์สนามบินน้ำ นำทีมจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ ประกอบไปด้วยคุณธาดา พิพัฒน์พรไพศาล ผู้จัดการแผนกขายสนามบินน้ำ1 คุณชีวัธนัย ศรีเงินงาม ผู้จัดการแผนกขายสนามบินน้ำ2 และคุณธนกร สราญลักษณ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ร่วมจัดกกิจกรรมส่งเสริมการขาย สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้แก่เถ้าแก่แฟรนไชส์ใหม่ และร่วมส่งมอบความสุขความความอร่อยด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์จากธุรกิจห้าดาว แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งลูกค้าก็ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ทีมงานฝ่ายขายศูนย์สนามบินน้ำร่วมส่งความสุขมอบความอร่อยแก่ลูกค้า

ภาพบรรยากาศบริเวณจุดขาย