ธุรกิจห้าดาว ศูนย์บางนาจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium ดอนหัวฬอ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

    ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางนาจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium 
สาขาดอนหัวฬอ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นทางการ 
โดยคุณชัยวัฒน์  ทองคำ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์บางนา,
คุณวิษุวรรษ  ยศปัญญา พนักงานขายอาวุโส 
และคุณยรรยงค์  โพธิ์นาฝาย พนักงานฝึกอบรม 
ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบความสุข
และความอร่อยให้กับลูกค้าในพื้นที่ 
รวมทั้งที่เดินทางผ่านไปผ่านมาได้รับอร่อยกันถ้วนหน้า