ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางนาจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Makro Food Service ศรีนครินทร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางนาจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Makro Food Service ศรีนครินทร์ กิจกรรมในครั้งนี้นำโดย คุณชัยวัฒน์  ทองคำ ผู้จัดการทั่วไป ,คุณวสันต์ มิลินทากาจ ผู้จัดการฝ่าย ,คุณนรินทร์   อัศวรุ่งเกษม ผู้จัดการแผนกขาย และคุณวัฒนา  บุตรสอง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

กิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวกล่องโดยเบิกสินค้าชุดแรกเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย