จุดขาย Makro Food Service ศรีนครินทร์

ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางนาจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Makro Food Service ศรีนครินทร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางนาจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Makro Food Service ศรีนครินทร์ กิจกรรมในครั้งนี้นำโดย คุณชัยวัฒน์  ทองคำ ผู้จัดการทั่วไป ,คุณวสันต์ มิลินทากาจ ผู้จัดการฝ่าย ,คุณนรินทร์   อัศวรุ่งเกษม ผู้จัดการแผนกขาย และคุณวัฒนา  บุตรสอง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

กิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวกล่องโดยเบิกสินค้าชุดแรกเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย