ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางใหญ่จัดกิจกรรมเปิดตัว จุดขายใหม่ Five Star Premium kiosk สาขาตลาดบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางใหญ่จัดกิจกรรมเปิดตัว จุดขายใหม่ Five Star Premium kiosk สาขาตลาดบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 กรกกาคม 2562 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางใหญ่จัดกิจกรรมเปิดตัว จุดขายใหม่ Five Star Premium kiosk สาขาตลาดบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ นำโดยคุณสุวิทย์ ลัภนะสุรกล รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์บางใหญ่ ,คุณกิตติภพ ศรีคันธะ ผู้จัดการแผนกขายศูนย์บางใหญ่ ,คุณนพรัตน์ กังวานิช ผู้จัดการแผนกขายศูนย์บางใหญ่ ,คณอิสริยะ อินทร์ปาน พนักงานขายอาวุโส พร้อมด้วยทีมงานฝึกอบรมธุรกิจห้าดาว ร่วมแสดงความยินดีกับแฟรนไชน์รายใหม่และส่งมอบเมนูอาหารที่ร้อน สดใหม่ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ