ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานจัดกิจกรรมเปิดจุดขายใหม่ Five Star สาขาตลาดจอมพล จ.ขอนแก่น

ในัวนที่ 2 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดจุดขายใหม่ FIVE STAR สาขาตลาดจอมพล  จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากคุณกัญมณ มนเทียร ผู้ช่วยกรรมผู้จัดการธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับเถ้าแก่ห้าดาว ณ จุดขาย พร้อมด้วยทีมงาน คุณอาทิตย์ ทองปุ่ย ผจก.ฝ่ายปฎิบัติการขายธุรกิจห้าดาวอีสาน เขต 1, คุณศิริศักดิ์ ผ่านชมพู ผจก.ฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจร้านอาหารภาคอีสาน ,คุณโสลญาดา วุฒินันทาการ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรมภาคอีสาน และ นายธนาวุฒิ. แสงมาลา พนักงานขายอาวุโส เขต.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม