ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานจัดกิจกรรมเปิดจุดขายใหม่ Five Star Premium Kiosk สาขาห้างแม็คโครมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ FIVE STAR สาขาห้างแม็คโครมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นจุดขายรูปแบบร้าน มีสินค้าหลากหลายพร้อมพื้นที่นั่งรับประทาน เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยมีคุณวิศรุษ ญานปรีชาชาญ ผจก.ฝ่ายปฎิบัติการขายอีสาน เขต 4 ,คุณโสลญาดา วุฒินันทาการ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรมภาคอีสาน และนายเทวัญ จันทร์แก้ว พนักงานขายเขต จ.ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรม.