ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Premium Kiosk

วันที่ 11 มีนาคม 2562    ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือเขต 2  จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่

รูปแบบ Premium Kiosk  ณ.ปั้มปตท.ป่าโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก


นำโดยคุณเกียรติศักดิ์    จันทร์แจ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตภาคเหนือตอนล่าง

,คุณปราญชลี   ขำกุศล ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมทีมงานขายนายไพวัลย์  จีนด้วง