ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง เปลี่ยนรูปแบบซุ้มเป็น Five Star Premium Kios สาขา 7-11 อ.สวนผึ้ง สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง เปลี่ยนรูปแบบซุ้มเป็น Five Star Premium Kios สาขา 7-11 อ.สวนผึ้ง สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ธุรกิจห้าดาว ส่วนกลาง เปลี่ยนรูปแบบซุ้มเป็น Five Star Premium Kios

เปลี่ยนรูปแบบซุ้มเป็น Five Star Premium Kios สาขา 7-11 สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
นำโดย คุณณอนุรักษ์ ทองเกษม ผู้จัดการแผนกขายศูนย์สนามบินน้ำและคุณจิระเดช อุดม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความยินดี และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยธุรกิจห้าดาว
มีแนวทางการขยายธุรกิจเพื่อ "สร้างงาน สร้างอาชีพ" ให้กับคนไทย
ภายใต้ การดูแลและสนับสนุนของ CPRF สายธุรกิจห้าดาวและร้านอาหารคุณณอนุรักษ์ ทองเกษม ผู้จัดการแผนกขายศูนย์สนามบินน้ำและคุณจิระเดช อุดม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรชไชส์

คุณณอนุรักษ์ ทองเกษม ผู้จัดการแผนกขายศูนย์สนามบินน้ำ ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า

บรรยากาศหน้าร้าน