ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์นวมินทร์จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star ปตท.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา

ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์นวมินทร์จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star ปตท.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์นวมินทร์
นำโดยคุณพจญ ไชยจังหรีด ผู้จัดการแผนกขายศูนย์นวมินทร์จัดกิจกรรม
GRAND OPENING ปรับภาพลักษณ์ Five star  ปตท.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา
 เพื่อให้บริการอาหาร สินค้าที่เป็น Top Productจากธุรกิจห้าดาว
ด้วยความอร่อยหลากหลายและมากคุณภาพระดับ CP ภายใต้มาตรฐานระดับสากลคุณพจญ ไชยจังหรีด ผู้จัดการแผนกฝ่ายขายศูนย์นวมินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรชไชส์

คุณพจญ ไชยจังหรีด ผู้จัดการแผนกขายศูนย์นวมินทร์ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า


 

บรรยากาศในรงาน