ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์บางใหญ่ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium Kios ปตท.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์บางใหญ่ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium Kios ปตท.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์บางใหญ่นำโดย

คุณธาดา พิพัฒน์พรไพศาลผู้จัดการแผนกขายศูนย์บางใหญ่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย
Five Star Premium Kios ปตท.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้บริการอาหาร สินค้าที่เป็น Top Product จากธุรกิจห้าดาว
ด้วยความอร่อยหลากหลายและมากคุณภาพระดับ CP ภายใต้มาตรฐานระดับสากลคุณธาดา พิพัฒน์พรไพศาลผู้จัดการแผนกขายศูนย์บางใหญ่(คนที่สองจากซ้าย)
พร้อมทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรชไชส์

คุณธาดา พิพัฒน์พรไพศาลผู้จัดการแผนกขายศูนย์บางใหญ่ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าบรรยากาศหน้าร้าน