ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าใหม่ "ไก่ย่างตำรับเหนือ"

ธุรกิจห้าดาว จัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ " ไก่ย่างตำรับเหนือ"

ซึ่งพัฒนามาจากสูตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนือ มีกลิ่นหอมคล้ายไส้อั่ว 

ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของชาวเหนือ  ทั้งนี้ธุรกิจห้าดาวภาคเหนือได้จัดกิจกรรมเปิดตัว

สินค้าใหม่ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค