ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star ปตท.มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ นำโดย คุณนรินทร สุนิลหงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย
พร้อมด้วยคุณกันต์ วรรณเลิศ พนักงานขาย เขต เชียงใหม่ 
จัดกิจกรรมเปิดตัว
ร้าน
Five Star สาขา ปตท.มหาวิทยาลัยพายัพ  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
โดยจุดขายดังกล่าวได้รับการออกแบบ เพื่อรองรับลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมัน