ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star ปตท.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ เขต 1.3 จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่

Five Star ปตท.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นำโดย

คุณพีระยุทธ ยุพา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขาย พร้อมทีมงาน

คุณนพดล มโณทัย พนักงานขายอาวุโส จ.เชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรม

แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมัน