ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star โลตัสตลาดแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือเขต  1.3 จัดกิจกรรมเปิดตัว

จุดขายใหม่ Five Star หน้าโลตัสตลาดแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

โดยในงานได้ ได้รับเกียรติจาก คุณพีระยุทธ ยุพา

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขาย  พร้อมด้วย

คุณคมกริช ตรีศรี พนักงานขาย เขต จ.พะเยา 2

ร่วมในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดี