ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star โลตัสตลาดจุน อ.จุน จ.พะเยา

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ เขต 1.3 จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่

Five Star หน้าโลตัสตลาดจุน อ.จุน จ.พะเยา

 โดยในงานได้ ได้รับเกียรติจาก

คุณพีระยุทธ ยุพา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขาย  พร้อมด้วย
คุณพรชัย ทองประดิษฐ์  พนักงานขาย อาวุโส เขต จ.พะเยา 1
ร่วมในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดี