ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานนท์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ตลาดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานนท์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium  ตลาดโบ๊เบ๊รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

          ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานท์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium  ตลาดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำทีมโดยคุณจิระพงศ์ ดำรงบุล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์ติวานนท์ คุณสามารถ  คำเจริญ ผู้จัดการแผนกขายศูนย์ติวานนท์และคุณวัฒนา บุตรสอง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมศูนย์ติวานนท์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อประชาสัมพันธ์จุดขาย และสร้างการรับรู้แก่ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่เถ้าแก่แฟรนไชส์ ตลอดจนร่วมส่งมอบความสุขและความอร่อยแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ