ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานนท์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา AII D อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานนท์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ALL D อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

          ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานท์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ALL D อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นำทีมโดยคุณอนุรักษ์ ทองเกษม ผู้จัดการแผนกขายศูนย์ติวานนท์ และคุณสามารถ  คำเจริญ ผู้จัดการแผนกขายศูนย์ติวานนท์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อประชาสัมพันธ์จุดขาย และสร้างการรับรู้แก่ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่เถ้าแก่แฟรนไชส์ ตลอดจนร่วมส่งมอบความสุขและความอร่อยแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ