ธุรกิจห้าดาว ศูนย์บางนาจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium ปตท.วัดหัวคู้ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

    ธุรกิจห้าดาวศูนย์บางนาจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium
สาขา ปตท. วัดหัวคู้ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อย่างเป็นทางการ
โดยคุณชัยวัฒน์  ทองคำ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์บางนา คุณอัญญฑร เสือสมิง
ผู้จัดการทั่วไปสำนักฝึกอบรม
 คุณวสันต์ มิลินทากาศ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บางนา 
และคุณยรรยงค์  โพธิ์นาฝาย พนักงานฝึกอบรม ร่วมแสดงความยินดี
ส่งมอบความสุขความอร่อยให้กับลูกค้าในพื้นที่ รวมทั้งที่เดินทางผ่านไปผ่านมา
ได้อร่อยกันถ้วนหน้า