ธุรกิจห้าดาว ศูนย์รังสิตจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium ปตท.บ้านนา จ.นครนายก


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562


       ธุรกิจห้าดาวศูนย์รังสิตจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium

สาขา ปตท.บ้านนา จ.นครนายก
โดยคุณวรเสน หอมเจริญ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์รังสิต คุณอัญญฑร เสือสมิง 
ผู้จัดการทั่วไปสำนักฝึกอบรม คุณประเสริฐสอน กองขุนทด ผู้จัดการแผนก3ศูนย์รังสิต 
และฐิติพงศ์ ชั้นประเสริฐ พนักงานฝึกอบรม ร่วมแสดงความยินดี
ส่งมอบความสุขความอร่อยให้กับลูกค้าในพื้นที่ รวมทั้งที่เดินทางผ่านไปผ่านมา

ได้อร่อยกันถ้วนหน้า