ธุรกิจห้าดาว-ศูนย์รังสิตจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย-Five-Star-Premium-โลตัสนวนคร

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์รังสิตจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium โลตัสนวนคร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562


       ธุรกิจห้าดาวศูนย์รังสิตจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium

สาขา โลตัสนวนคร อย่างเป็นทางการ
โดยคุณวรเสน หอมเจริญ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์รังสิต คุณอัญญฑร เสือสมิง 
ผู้จัดการทั่วไปสำนักฝึกอบรม คุณประเสริฐสอน กองขุนทด ผู้จัดการแผนก3ศูนย์รังสิต 
และฐิติพงศ์ ชั้นประเสริฐ พนักงานฝึกอบรม ร่วมแสดงความยินดี
ส่งมอบความสุขความอร่อยให้กับลูกค้าในพื้นที่ รวมทั้งที่เดินทางผ่านไปผ่านมา
ได้อร่อยกันถ้วนหน้า