ธุรกิจห้าดาว ศูนย์บางใหญ่จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium kiosk สาขา ปั้มปตท.บางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์บางใหญ่จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium kiosk สาขา ปั้มปตท.บางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นำโดยคุณกิตติภพ ศรีคันธะ ผู้จัดการแผนกขายศูนย์บางใหญ่ และคุณธนกร สราญลักษณ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับแฟรนไชน์รายใหม่ และประชาสัมพันธ์จุดขายให้ลูกค้าในพื้นที่ได้รับรู้ พร้อมกับส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ