ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ ปรับภาพลักษณ์จุดขาย Five Star Premium ปตท.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมปรับภาพลักษณ์

จุดขาย Five Star Premium ปตท.เกาะคา (ขาเข้า) อ.เกาะคา

จ.ลำปาง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าใหม่

จากห้าดาว โดยมีทีมงาน คุณนรินทร สุนิลหงษ์ รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป

ธุรกิจห้าดาว ภาคเเหนือ 1 พร้อมทีมร่วมจัดกิจกรรม