ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย ร้าน Five Star ปตท.ป่าก่อดำ อ.เมือง จ.เชียงราย

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star 
สาขา ปตท.ป่าก่อดำ อ.เมือง จ.เชียงราย 
ในงานได้รับเกียรติจาก คุณนรินทร สุนิลหงษ์ รักษาการ
ผู้จัดการทั่วไป กิจการห้าดาว ภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยคุณมงคล ธรรมมากาศ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ กิจการห้าดาว ภาคเหนือ 1.3 ร่วมมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดี แก่เถ้าแก่ร้าน Five Star สาขาใหม่