ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัวร้านใหม่

Five Star สาขาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ในงานได้รับเกียรติจากคุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ

พร้อมทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ