ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star สาขาศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star

สาขาศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมี คุณนรินทร สุนิงหงษ์ รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย

คุณธนุกิจ มณเทียร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขาย ภาคเหนือ 1.1

คุณอธิวัฒน์ อธิชาตวิวัฒน์ ผู้จัดการแผนก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

พร้อมทีมงานขาย จัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ