ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรม เปิดตัวร้าน Five Star สาขา ปตท.ถาวรชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ นำโดย คุณธนุกิจ มณเทียร ผู้จัดการฝ่ายขาย
พร้อมด้วย คุณอดิศักดิ์ ศรีทอง ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ภาคเหนือ 
คุณดนุนัย เดินแปง พนักงานขาย จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดตัว
ร้าน Five Star สาขา ปตท.ถาวรชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ระหว่างเส้นทาง ลำปางขาออกตาก พร้อมให้บริการ
แก่ลูกค้าที่สัญจร แล้วใช้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน


"อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ"