ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยสู่ชาวเชียงใหม่

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยสู่ชาวเชียงใหม่

งานวันเด็ก ปี 2563คุณสุกัญญา กาจารี ผู้จัดการฝ่ายสถิติและข้อมูล

พร้อมด้วย คุณภัทรนันท์ บุญมาตย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานห้าดาว

เชียงใหม่ และ คุณธนุกิจ มนเทียร ผู้จัดการฝ่ายขาย ซีพีเอฟ ร่วมกับ

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ร่วมมอบของขวัญและผลิตภัณฑ์อาหารจากห้าดาว

สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาล

ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่