ข่าวสาร,ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.พัฒนานิคม 12 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง,Five Star Premium,ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.พัฒนานิคม 12 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง,ศูนย์ศรีนครินทร์

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.พัฒนานิคม 12 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ธุรกิจห้าดาว ศูนย์นวมินทร์นำโดย
คุณสุพจน์ ฉิวภิรมย์ ผู้จัดการแผนกศูนย์ศรีนครินทร์ทร์ และคุณกฤษดา แสงสุข
ผู้จัดการแผนกธุรกิจใหม่และทีมงานจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายFive Star Premium Kios
 สาขา ปตท.พัฒนานิคม 12 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้บริการอาหาร สินค้าที่เป็น Top Product จากธุรกิจห้าดาว
ด้วยความอร่อยหลากหลายและมากคุณภาพระดับ CP ภายใต้มาตรฐานระดับสากล 
คุณสุพจน์ ฉิวภิรมย์ ผู้จัดการแผนกศูนย์ศรีนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีให้กับธุรกิจแฟรชไชส์
คุณสุพจน์ ฉิวภิรมย์ ผู้จัดการแผนกศูนย์ศรีนครินทร์ และคุณกฤษดา แสงสุข
ผู้จัดการแผนกธุรกิจใหม่ส่งความสุขมอบความอร่อยให้กับลูกค้า
คุณธนพล พู่ภมรไกรภพ พนักงานฝึกอบรมศูนย์ศรีนครินทร์ ให้ความรู้ในการขายข้าวกล่อง
เพื่อเพิ่มชองทางการขาย

บรรยากาศหน้าร้าน

    ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ