ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา ปตท.พัฒนานิคม 12 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ธุรกิจห้าดาว ศูนย์นวมินทร์นำโดย
คุณสุพจน์ ฉิวภิรมย์ ผู้จัดการแผนกศูนย์ศรีนครินทร์ทร์ และคุณกฤษดา แสงสุข
ผู้จัดการแผนกธุรกิจใหม่และทีมงานจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายFive Star Premium Kios
 สาขา ปตท.พัฒนานิคม 12 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้บริการอาหาร สินค้าที่เป็น Top Product จากธุรกิจห้าดาว
ด้วยความอร่อยหลากหลายและมากคุณภาพระดับ CP ภายใต้มาตรฐานระดับสากล 
คุณสุพจน์ ฉิวภิรมย์ ผู้จัดการแผนกศูนย์ศรีนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีให้กับธุรกิจแฟรชไชส์
คุณสุพจน์ ฉิวภิรมย์ ผู้จัดการแผนกศูนย์ศรีนครินทร์ และคุณกฤษดา แสงสุข
ผู้จัดการแผนกธุรกิจใหม่ส่งความสุขมอบความอร่อยให้กับลูกค้า
คุณธนพล พู่ภมรไกรภพ พนักงานฝึกอบรมศูนย์ศรีนครินทร์ ให้ความรู้ในการขายข้าวกล่อง
เพื่อเพิ่มชองทางการขาย

บรรยากาศหน้าร้าน