ธุรกิจห้าดาวศูนย์ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมปรับภาพลักษณ์ จุดขาย Five Star Premium Kios สาขาแม็คโครแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาวศูนย์ศรีนครินทร์

จัดกิจกรรมปรับภาพลักษณ์ จุดขาย Five Star Premium Kios สาขาแม็คโครแหลมฉบัง
ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา ชลบุรีนำโดยคุณ คุณสุพจน์ ฉิวภิรมย์ผู้จัดการแผนก1
ศูนย์ศรีนครินทร์และ
คุณกฤษดา แสงสุข ผู้จัดการแผนก2และธุรกิจใหม่ได่แสดงความยินดี
กับธุรกิจแฟรชไชส์และส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าอีกทั้งยังพร้อมด้วยสินค้า
ที่หลากหลาย
สำหรับให้ลูกค้าที่เข้ามาณ แม็คโครแหลมฉบังแห่งนี้
 ได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและคุ้มค่าคุ้มราคา