ธุรกิจห้าดาวศูนย์สนามบินน้ำเปิดร้าน FIVE STAR สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์สนามบินน้ำเปิดร้าน FIVE STAR
สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ โดยคุณ สุนทร จักษุกรรฐ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสพลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือคุณสันติ วิทยาพิภพสกุล
ผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการ
ด้านบัญชีการเงิน Share Service Cente 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ
คุณอุไรรัตน์ ปุญญวัฒน์โสภณ
เจ้าของธุรกิจแฟรชไชส์ โดยในงานได้มีการกัดกิจกรรมโปรโมชั่นไก่จ๊อ
อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิญชวนชิมไก่ป็อปและในร้านมีสินค้าหลากหลาย
ให้ลูกค้า ณ โรงพยา
สมเด็จบาลพระปิ่นเกล้าได้เลือกทาน