ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานนท์จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา 7-11 ลาดปลาเค้า76 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานนท์จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium สาขา 7-11 ลาดปลาเค้า76 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ธุรกิจห้าดาว ศูนย์ติวานนท์

คุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์ติวานนท์ และทีมงาน จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Premium Kios

สาขา 7-11 ลาดปลาเค้า76 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าที่เป็น Top Product

จากธุรกิจห้าดาว ด้วยความอร่อยที่หลากหลาย และมากด้วยคุณภาพระดับ CP ภายใต้มาตรฐาน ระดับสากล

คุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์ติวานนท์ และทีมงาน

ร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมมอบหม้อหุงข้าวเพื่อเพิ่มยอดขาย


สินค้าพร้อมค่ะ

เถ้าแก่ก็พร้อมค่ะ

คุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒนมงคล ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์ติวานนท์

ร่วมส่งความสุข มอบความอร่อยให้กับลูกค้า


หิวเมื่อไหร่ก็แวะได้ ห้าดาวยังไง...ก็อร่อย