ธุรกิจห้าดาวร่วมงาน TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ธุรกิจห้าดาวได้ร่วมงาน

 TU Law Run  วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

เพื่อสนับสนุนท่านที่มาร่วมงาน  TU Law Run  วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์


ธุรกิจข้าวมันไก่ห้าดาว

บรรยากาศในงาน