ธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน จัดกิจกรรมปรับภาพลักษณ์จุดขายใหม่ ห้างแมคโคร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ.

ธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน จัดกิจกรรมการขายหลังการปรับภาพลักษณ์จุดขายเดิมให้เป็นรูปแบบใหม่ ณ ห้างแมคโคร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยผู้ประกอบการ มี 2 ธุรกิจคู่กัน ได้แก่ ธ. Five Star และ ธุรกิจ STAR coffee กิจกรรมในครั้งนี้นำโดยคุณวิศรุษ ญาณปรีชาชาญ ผจก.ฝ่ายปฎิบัติการอีสาน เขต 4 ,คุณโสลญาดา วุฒินันทาการ ผจก.ฝ่ายฝึกอบมภาคอีสาน,คุณวาทการ พรหมโครต ผจก.แผนกธุรกิจเครื่องดื่ม และ คุณภูมิเทพ อินทร์งาม พนักงานขาย เขต จ.อุบลราชธานี -ศรีสะเกษ ร่วมจัดกิจกรรมและแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ.

********************************

ภาพลักษณ์ใหม่ของจุดขาย


"ธุรกิจสร้างอาชีพที่มั่นคง"