ข่าวสาร,โรงงานห้าดาว จ.เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2561,โรงงานห้าดาว,โรงงานห้าดาว จ.เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2561,โรงงานห้าดาว จ.เชียงใหม่

โรงงานห้าดาว จ.เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2561

โรงงานห้าดาว จ.เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โรงงานห้าดาว จ.เชียงใหม่ จัดงาน

สัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยในด้านต่างๆ

ต่อชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลังงาน

โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมชมกิจกรรมต่างๆ

ที่จัดขึ้น อาทิ การประกวดการจัดบอร์ดความรู้ ด้านความปลอดภัย

การประกวดคำขวัญ และการอบรมด้านการขับขี่ จากวิทยากร Honda